Đóng

Contemporary Art

8_112659

Nghệ nhân Phạm Anh Đạo

Vuốt xong bình gốm, Đạo vặn chỗ này, ngoéo chỗ kia, làm cho cái lõm, cái lồi. Trăm chiếc bình ra lò không giống nhau…

10/11/2016

1111

Họa sĩ Phạm Lực

Họa sĩ Phạm Lực từ lâu nổi tiếng trong làng tranh Việt Nam với nhiều đồn thổi khá ly kỳ, rằng ông là họa sĩ…

03/11/2016