Phiên đấu giá 26/11

Phiên đấu giá tác phẩm tranh của các hoạ sĩ Hải Phòng vào hồi 10h00 ngày 26/11/2016 tại Trung tâm trưng bày tài sản bán…

09/11/2016