Đóng

CHỈ DẪN ĐẤU GIÁ

1. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tại quầy lễ tân để lại thẻ căn cước hoặc CMTND, Passpost (đối với người nước ngoài) và nhận thẻ trả giá;

2. Xác định khách hàng trúng đấu giá: Sau khi đấu giá viên phát giá khởi điểm

3. Khi có khách hàng giơ thẻ xin trả giá, đấu giá viên mời khách hàng trả giá. Khách hàng trả giá trực tiếp bằng lời nói. Mỗi lần trả giá, khách hàng trả theo cả số bước giá và giá trả để khách hàng cũng như đấu giá viên dễ dàng theo dõi, đối chiếu. Khách hàng trả giá sau phải trả giá cao hơn khách hàng trả giá liền trước.

4. Sau mỗi lần khách hàng trả giá, đấu giá viên nhắc lại rõ ràng, chính xác bằng lời nói bước giá đã trả. Cứ như vậy, cuộc bán đấu giá được diễn ra công khai liên tục cho đến khi sau 3 lần nhắc lại bước giá cao nhất đã trả, mỗi lần cách nhau 3 giây. Đấu giá viên nhắc lại 3 lần giá trả cao nhất và đếm ngược từ 3 đến 1, ko còn tín hiệu trả giá tiếp thì đấu giá viên gõ búa tuyên giá bán;

5. Thư ký đưa giấy xác nhận trúng LOT mà khách hàng đã trả đến để khách ký và giữ làm căn cứ thanh toán lấy hàng

6. Giao nhận hàng: Trong quá trình diễn ra phiên đấu khách hàng trúng có thể sang phòng bên thanh toán và được mời kiểm hàng trực tiếp xem đóng gói và nhận hàng. Khách hàng trúng đấu giá trả thêm 1% trên tổng giá trị tài sản mua được cho nhà đấu giá.

7. Khách hàng thanh toán 100% giá trị tài sản trúng đấu giá hoặc tối thiểu là 30% giá trị tài sản đã trả giá tại phiên và trong vòng 5 ngày sẽ thanh toán nốt và nhận hàng. Nếu không thực hiện nghĩa vụ thanh toán và nhận hàng thì coi như từ chối mua tài sản và mất khoản tiền 30% đã thanh toán.

8. Việc vận chuyển hàng đến và đi do khách hàng ký gửi và khách hàng trúng đấu giá chịu phí

9. Kết thúc phiên đấu khách hoàn trả lại mã thẻ trả giá và nhận lại Passpost hoặc thẻ căn cước, CMTND.